Giấy Bạc Dán Bếp Shop Việt Online

Giấy bạc dán bếp 1m x 60cm chống dầu mỡ Giấy bạc dán bếp 1m x 60cm chống dầu mỡ

Số lượng: 1 m x 60cm

Thời gian bảo hành: 5 đến 6 năm

Giá: 40.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Giao hàng toàn quốc

Chi tiết
GIẤY BẠC DÁN BẾP 2M X 60CM GIẢM GIÁ 8% GIẤY BẠC DÁN BẾP 2M X 60CM GIẢM GIÁ 8%

Số lượng: 2m x 60cm

Thời gian bảo hành: 5 đến 6 năm

Giá: 75.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Giao hàng toàn quốc

Chi tiết
GIẤY BẠC DÁN BẾP 3M X 60CM GIẢM GIÁ 25% GIẤY BẠC DÁN BẾP 3M X 60CM GIẢM GIÁ 25%

Số lượng: 3m x 60cm

Thời gian bảo hành: 5 đến 6 năm

Giá: 99.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Giao hàng toàn quốc

Chi tiết